FRONT: Advies

Iedere situatie vraagt om een specifieke oplossing. De adviseurs van Front zijn bekend met de meest uiteenlopende vraagstukken op het gebied van verduurzaming van de diverse gevelsystemen. Zij helpen u met het maken van de juiste keuzes in het voorbereidingstraject. De Variabele heeft dit gevelsysteem ontwikkeld met een groot aantal partners. Specialisten op alle verschillende onderdelen van dit product zodat de som der delen maximale kennis, ervaring en expertise bevat. Deze ontwikkeling is als team opgepakt waarbij wij net als alle partners een gelijkwaardige inbreng hebben. Deze constructie zorgt voor innovatieve en pro-actieve ontwikkeling die niet vanuit één partij wordt gestuurd. We zijn er dan ook heel trots op dit product gezamenlijk te mogen presenteren.

De partners die mede verantwoordelijk zijn voor Front zijn: De Variabele Innovatie & Advies, Compacity Vastgoedadvies, Driessens Groep, Frame Factory, Brickworld, Borgh en Siniat.