WAT IS BEHIND?

BEHIND is een renovatieconcept voor de woningbouw in Nederland in eerste instantie gericht op de woningcorporaties.

Nederland wil op middellange termijn niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit concept beantwoord aan deze vraag door all electric te opereren waarbij de benodigde elektriciteit opgewekt wordt in de woning. Er is tegelijkertijd gezocht naar toegevoegde waarde voor woningeigenaar en gebruiker zodat het concept gedragen gaat worden.

De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:

 • Aanpak van binnenuit

 • Schaalgrootte 1

 • Energiezuinig of zelfs mogelijk energiebalans

 • Waardecreatie door verbetering verhuurbaarheid

 • Leefcomfort, (geluid, thermisch en gezond binnenklimaat)

 • Positief bedrijfsmodel (lage Total Cost of Ownership)

De keuze voor een aanpak van binnenuit komt vanuit de gedachte dat woningen aangepakt moeten kunnen worden zonder dat de omgeving dit merkt of daar een goedkeur over moet geven.

De schaalgrootte van 1 betekent dat bij elk mutatiemoment het maatregelenpakket aangebracht kan worden. De woning is hierdoor direct toekomstbestendig, de opdrachtgever kan dit direct vertalen in de huurpunten en de overlast naar bewoners komt niet voor.

WAT ZIJN DE TOEPASSINGEN?

DE KRACHT VAN BEHIND

Behind heeft een proefproject uitgevoerd in Tolhuis, Nijmegen als corporatiewoning van woningbouwstichting De Gemeenschap.
De volgende aanpassingen zijn gedaan in de woning:

 • Dakisolatie:                      Isolatiefolie T6,0 geeft Rc-waarde van 6,0 m2K/W
 • Gevelisolatie:                   Spouwmuur wordt nagevuld Isolatiefolie T3,0 geeft Rc-waarde van 4,5 m2K/W
 • Beglazing:                        HR++ glas met isolatiewaarde van U= 1,1 W/m2K
 • Panelen:                           Bestaande panelen met isolatiewaarde Rc=3.5 W/m2K
 • Vloerisolatie:                   Isolatiefolie T4,5 geeft Rc-waarde van 4,5 m2K/W vloer te bereiken via kruipruimte
 • Voordeur:                         Vervangen voordeur met deur met isolatie. Rc-waarde van 2,0 m2K/W
 • Kierdichting:                    Dubbele kierdichting bij draaiende delen qv,10 < 0,4
 • Ventilatie:                         Balansventilatie met warmteterugwinning Quality Flow CO2
 • Ruimteverwarming:       Stralingswarmte all-electric, per ruimte regelbaar
 • Sanitair tapwater:           Thermische zonlichtboiler, elektrische naverwarming
 • Energieveld:                    Energieopwekking Pv-veld (minimale opbrengst 4500 kWh/jaarbasis)

Door deze aanpassingen is het wooncomfort voor de huurders gigantisch toegenomen.

 • Goede bouwkundige schil
 • Gewaarborgd ventileren (CO2 gestuurd)
 • Ruimteverwarming door stralingswarmte
 • Geluid reducerend naar buurwoning
 • Extra brandveiligheid
 • Bouwfysisch doorgerekend
 • Gebruiksgemak
 • Esthetisch fraai (geen verwarmingsbuizen)
 • Maatwerk afwerking

HOE WERKT BEHIND?

Behind_Hoe werkt dit_gevelisolatie
Behind_Hoe werkt dit_dakisolatie
Behind_Hoe werkt dit_kierdichting
Behind_Hoe werkt dit_beglazing
Behind_Hoe werkt dit_ventilatie

BEHIND werkt vanuit een basisontwerp met 3S isolatiefolie en Salzmann verwarmingselementen. Dit wordt uitgebreid met diverse producten. Deze producten worden als prestatie omschreven. 

Vanuit dit centrale punt worden de volgende zaken ingevuld:

 Voorbereidingsfase 

 • Doorrekening energetisch
 • Doorrekening bouwfysisch
 • Meerjarige onderhoudsbegroting
 • Total Cost of Ownership
 • Totale woonlasten
 • Schrijven functionele werkomschrijvingen
 • Opmaak tekeningen
 • Besprekingen en begeleiding
 • Gesprekken met bewoners
 • Vergunningsaanvraag

Uitvoeringsfase

 • Kwaliteitsborging
 • Gesprekken met bewoners
 • Besprekingen met opdrachtgever

Nazorgfase 

 • Afmelding energie labels
 • Energie coaching naar bewoners

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Conclusie van monitoring en testen doorgevoerd bij proefwoning Tolhuis 1442 te Nijmegen:

 • Door toepassing van fabrieksmatig geprogrammeerde thermostaat tot 30% energiebesparing mogelijk
 • Nieuwe ontwikkelingen bij fabrikant tapwatersysteem tot 20% energiebesparing mogelijk
 • Bewoners “coachen” in hun eigen verbruik
 • De te compenseren eigen energieopwekking kan afgestemd worden op de ambitie van de woningcorporatie, waarbij Nul-op-de-meter tot de mogelijkheden behoort.
Behind_ wat zijn de resultaten
All Electric Solutions werkt samen met zorgvuldig geselecteerde partners.

WIE ZIJN DE PARTNERS?

Voor de realisatie en nazorg van BEHIND wordt gewerkt met ketenpartners. Zij opereren additioneel aan elkaar en zijn verantwoordelijk voor hun eigen discipline van ontwerp tot en met nazorg. 

De ketenpartners worden aangestuurd door een bouwmanagementbureau.

We onderscheiden de volgende disciplines: 

 • W en E installaties
 • PV-veld
 • Deuren, kozijnen en beglazing
 • Afbouw dakconstructie
 • Afbouw binnenwanden
Front_wie zijn de partners.3
Front_wie zijn de partners.1
Front_wie zijn de partners.4a
image001

All Electric Solutions werkt samen met AJM International

AJM International bv is een jong en dynamisch innovatief bedrijf gericht op de huidige markt gespecialiseerd in bouwbegeleiding en bouwadvies. Zij streven naar het gebruik van hoogwaardige producten, cradle to cradle en bouwen volgens de toekomstig opgelegde normen waarbij wooncomfort prioriteit heeft.

VOORDELEN

JARENLANGE ERVARING IN ENERGIEOPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Bij All Electric Solutions zijn experts verzameld die stuk voor stuk hun sporen hebben verdiend op gebied van energieoplossingen? Geen theorie ‘uit het boekje’, maar oplossingen, die rekening houden met de praktijk. Zo wordt voorkomen dat we in onvoorziene omstandigheden terecht komen.

BETROUWBARE PARTNERS EN BEWEZEN PRODUCTEN

Het is een misverstand dat we voor de verduurzaming alleen maar nieuwe innovatieve producten nodig hebben. Slim gebruik maken van doorontwikkelde producten en logische verbindingen tussen deze producten levert niet alleen een duurzaam project op, maar u komt ook niet voor verrassingen te staan. Op die manier bewijzen we dat een innovatief concept toch gewoon een zekerheidje kan zijn.

ONZE MISSIE

BEHALEN DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD

We willen de aarde graag op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Om de doelstellingen, die daarvoor gesteld zijn te behalen zullen we allemaal in actie moeten komen.

VERDUURZAMEN 2.3 MILJOEN CORPORATIEWONINGEN

Corporaties zullen het goede voorbeeld moeten geven voor de particuliere woningeigenaren. Corporaties hebben over het algemeen meer slagkracht en kunnen bewijzen dat verduurzaming van de woning een goede en noodzakelijke investering is.

ADVIES NODIG? ALL ELECTRIC SOLUTIONS DENKT GRAAG MET U MEE!

Het is onvermijdelijk dat de woningen aangepast moeten worden. Het is dan verstandig om de experts om u heen te verzamelen die u kunnen helpen met deze transitie. We gaan graag de uitdaging met u aan.