3S ISOLATIEFOLIE: Vloerisolatie

Inzet:

Warme lucht stijgt, maar de vloer neemt stralingswarmte op van het plafond en geeft deze via geleiding en straling door naar de kruipruimte.

  1. Aanbrengen onder de vloer VOORBEREIDINGEN OP PAPIER

Om te beginnen maakt u een goede opname van het benodigde aantal vierkante meters 3S isolatiefolie. Er zijn twee systemen om uw kruipruimte optimaal te isoleren.

Verzamel alle benodigde materialen en gereedschappen. Denk o.a., naast de isolatiefolie, ook aan de afdichtingstape, montage- en bevestigings- materialen, snij- en boorgereedschap, kit of pur.

Benodigde materialen en gereedschappen

Bij dit systeem telt u het vloeroppervlak in de kruipruimte bij elkaar op. Neem een overmarge van 10% in acht i.v.m. snij- en montageverlies. Denk ook aan de werkvolgorde en een leg- en/of montageplan.

Bodemfolie

Systeem 1: aanbrengen 3S isolatiefolie onder de vloer

Vloerisolatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie

Ontdoe de kruipruimtevloer van scherpe rommel en puin. Indien er veel vocht of zelfs water in de ruimte staat brengt u een hiertoe bestemd bodemfolie als eerste aan. Deze folie zorgt ervoor dat de 3S isolatiefolie schoon blijft, het werkt prettiger en vermindert vochtuittreding via de bodem van de kruipruimte.

Aanbrengen van de 3S isolatiefolie IN DE PRAKTIJK

Pur bij een houten vloer alle naden tussen houten vloer en funderingsmuur zorgvuldig af en doe dit tevens bij de houten balken. Neem ook 10 cm van de balk mee in de richting van de kruipruimte. Hierdoor krijgt u een luchtdichte afsluiting.

Vervolgens monteert u een geïmpregneerd houten regelwerk onder de betonen vloer of onder de balken als het een betonnen vloer betreft. Pur alle naden tussen houten regelwerk en de funderingsmuren zorgvuldig af. Gebruik altijd een blijvend elastische pur.

Het houten regelwerk dient altijd boven de bestaande ventilatieopeningen gemonteerd worden, zodat bestaande natuurlijke ventilatie gehandhaafd blijft.

Snij bovengronds de benodigde lengtes voor de 3S isolatiefolie die tussen de muren en onderzijde vloer komt. Neem de netto lengte plus 10 cm. De gesneden kanten luchtdicht aftapen met Tremco Illbruck ME 301. Vouw de folie in de lengterichting en breng deze met twee personen door het luik. Leg de folie gereed in de eerste hoek van waaruit gewerkt wordt.

Niet de 3S isolatiefolie op het houten regelwerk vast door de taperand, niet door de folie. Niet hierna de folie strak aan de overzijde vast op het houten regelwerk.

Herhaal deze handeling totdat de hele vloer geïsoleerd is. Nu alle langs- en eventuele dwarsnaden aftapen met Tremco Illbruck ME 301. Hierdoor krijgt u een luchtdichte afsluiting van de aangebrachte 3S isolatiefolie. Elke kier, hoe klein dan ook, zorgt voor een teruggang in isolatiewaarde. Dit geldt voor alle isolatiematerialen.

Als Laatste werkt u het geheel af met een geïmpregneerd houten lat en snijd de overtollige 3S isolatiefolie af. Daarna zult u jaar in en jaar uit profiteren van de comfortverbetering en energiebesparing.

  1. Aanbrengen op de bodem van de kruipruimte VOORBEREIDINGEN OP PAPIER

Verzamel alle benodigde materialen en gereedschappen. Denk o.a., naast de isolatiefolie, ook aan de afdichtingstape, montage- en bevestigingsmaterialen, snij- en boorgereedschap, kit of pur. Denk ook aan de werkvolgorde en een leg- en/of montageplan. Benodigde materialen en gereedschappen

Bij dit systeem telt u het vloeroppervlak en de muuroppervlakte in de kruipruimte bij elkaar op. Neem een overmarge van 10% in acht i.v.m. snij- en montageverlies.

Houd rekening met bestaande ventilatieroosters in de kruipruimte. Tussen de terrassen (muren rondom in de kruipruimte) en de 3S isolatiefolie dient de ventilatie gewaarborgd te blijven. Dit betekent dat u de 3S isolatiefolie altijd rondom (boven de ventilatiegaten) luchtdicht afwerkt tegen het plafond van de kruipruimte, waarbij tussen de isolatiefolie en de wand een kleine ventilatiespouw blijft bestaan van minimaal een centimeter. U creëert op die manier van de 3S isolatiefolie een “flexibele badkuip” die als energie-accumulator fungeert en waarlangs via de buitenzijden ventilatie mogelijk blijft.

Systeem 2: aanbrengen 3S isolatiefolie op de bodem van de kruipruimte uw succes door onze innovatie

Ontdoe de kruipruimtevloer van scherpe rommel en puin. Indien er veel vocht of zelfs water in de ruimte staat brengt u een hiertoe bestemd bodemfolie als eerste aan. Deze 3S isolatiefolie zorgt ervoor dat de isolatiefolie schoon blijft, het werkt prettiger en vermindert vochtuittreding via de bodem van de kruipruimte. U kunt over de 3S isolatiefolie lopen en kruipen. Een kapotte luchtbel doet niets af aan de isolerende werking. Indien er onverhoopt een scheurtje ontstaat, dan herstelt u dat met een stuk tape.

Aanbrengen van de 3S isolatiefolie IN DE PRAKTIJK

Vervolgens monteert u een geïmpregneerd houten regelwerk indien het betonvloeren en wanden betreft. Zoals eerder gemeld: boven de ventilatie en zo kort mogelijk tegen de onderkant van de vloer. Bij scheve en/of onregelmatige muren dicht u de naden tussen het regelwerk en de muur af met kit of pur. Het is belangrijk dat er geen lucht via de achterkant van het regelwerk onder de vloer kan komen. In droge kruipruimtes kunt u het houten regelwerk met een snel hechtende kit eenvoudig bevestigen en hoeft u niet te boren. In vochtigere omstandigheden zult u een mechanische bevestiging moeten maken door te boren. Aangezien de 3S isolatiefolie zeer licht is, heeft u niet veel boorgaten nodig. Aansluitend begint u met het bekleden van alle zijwanden met de 3S isolatiefolie door deze met enkele nieten te bevestigen, door de vezelversterkte tape heen, in het houten regelwerk. Vervolgens werkt u deze bevestiging luchtdicht af en spreid u het restant van de folie netjes over het vloeroppervlak en houd een beetje afstand tot de muren in verband met de ventilatie. Als de wanden luchtdicht zijn voorzien van de 3S isolatiefolie gaat u verder met het leggen van de folie op de vloer. Sluit alle naden tussen de diverse banen onderling goed op elkaar aan. Overlappingen zijn geen bezwaar. Schenk voldoende aandacht aan het luchtdicht aftapen met Tremco Illbruck ME 301 van alle aansluitingen. Werk vanuit de zijkanten naar het luik toe. Het luik hoeft niet apart geïsoleerd te worden aangezien het binnen de geïsoleerde ruimte valt.

Leidingdoorvoeren en andere obstakels

Knooppunten luchtdicht maken

Leidingdoorvoeren en overige obstakels kunnen de mantel van de 3S isolatiefolie doorbreken. U dient er voor zorg te dragen dat ook deze knooppunten luchtdicht worden gemaakt. Een “kraag” van isolatie, gemaakt van een smalle strook isolatiefolie, doet vaak de truc. U omwikkelt op de plek van de doorvoer de leidingen en omwikkelt strak met de tape. Vervolgens werkt u de isolatie af op deze aangebrachte kraag. Dit werkt beter dan rechtstreeks tapen op (warme of koude) leidingen en geeft een betere aansluiting.

Gasleidingen U dient extra aandacht te schenken aan gasleidingen. Deze dienen verplicht aan de geventileerde zijde van de 3S isolatiefolie te zitten.

controleer uw werk Na afronding van uw werkzaamheden controleert u nogmaals of alle aansluitingen netjes luchtdicht zijn gemaakt. Verwijder tape- en snijresten en vergeet ook uw gereedschappen niet. In veel gevallen is het resultaat meteen merkbaar. Natuurlijk is dit afhankelijk van het (stook)seizoen en de situatie vóór het aanbrengen van de isolatie.

Voordelen AANBRENGEN VAN ISOLATIEFOLIE OP EEN RIJTJE

  • Stof en tochtvrij;
  • Doorlopende isolatielaag
  • Geen vezels of andere schadelijke stoffen;
  • Minimaal ruimteverlies door geringe dikte isolatiefolie;
  • Hoge isolatiewaarde: Rc waarde vanaf minimaal 1,5 tot en met 6,0 m2*K/W.

Deze thermografische opname laat duidelijk het verschil zien van een niet geïsoleerde vloer en een geïsoleerde vloer.