3S ISOLATIEFOLIE: Gevelisolatie

3s-isolatiefolie-02

Benodigde materialen

 • 3S isolatiefolie
 • afdichttape Tremco Illbruck type ME 301
 • montage- en bevestigingsmaterialen.

Richtlijnen voor het verwerken

 • De 3S isolatiefolie banen moeten goeden strak tegen elkaar liggen en onderling geplakt  worden met Tremco Illbruck Tape type ME 301.
 • Wanneer het product op maat gesneden wordt rond openingen of doorvoeren, moeten aansluitopeningen en kieren worden dicht geplakt met bovengenoemde tape, zodat er geen koudebrug of ongewenste ventilatie ontstaat.

Inzet:

3S isolatiefolie is zeer duurzaam en 100% recyclebaar. Gezien de flexibiliteit van de isolatiefolie zijn mortelbaarden, lijmresten of andere oneffenheden geen probleem

Verwerkingsaspecten bij spouwmuren

In een traditionele spouwmuur met (meestal) baksteen gevelmetselwerk is 3S isolatiefolie toepasbaar als gedeeltelijke maar ook als volledige spouwvulling. Bij een gedeeltelijke spouwvulling dient de effectieve luchtspouw minstens 20 mm te zijn.

Montage

Het nauwkeurig horizontaal monteren van de eerste rij 3S isolatiefolie is belangrijk. Wij adviseren hiervoor het aanbrengen van een horizontale lijn op het binnenblad door bijv. een draad of een smetlijn. De rollen (of platen) kunnen zowel horizontaal als verticaal (onder lichte druk en onderling goed sluitend) tegen het binnenblad aangebracht worden. Het aantal benodigde RVS spouwankers wordt door de constructeur bepaald.

Voorbeeldconstructies

Gevelmontagesysteem

IN COMBINATIE MET 3S ISOLATIEFOLIE

De voordelen van deze combinatie zijn:

 • Hoge isolatiewaarde door toepassing 3S isolatiefolie
 • Flexibele, duurzame isolatiefolie en 100% recyclebaar
 • Ruimtebesparing door geringe dikte met hoge waardes
 • Sterke reductie van thermisch verlies door een beperkt aantal bevestigingen per m2
 • Naden van 3S isolatiefolie eenvoudig en snel af te plakken met Tremco-Illbruck tape Me301
 • Snel en efficiënt uitlijnen van de gevel
 • Optimale ventilatie van de gevel
 • Zelfdragende structuur, geen aanpassing of fundering nodig
 • Spanningsvrije montagetechniek
 • Belastbaar op druk en trek

Technische ondersteuning

 • Deskundig advies van ontwerp tot uitvoering
 • Assistentie bij aanvang bouwwerk aan de hand van praktijkgerichte demonstraties
 • Uitgebreide handleiding en bestekteksten o.a. op borgh.net/download.html

Gevelmontagesysteem

Gevelmontage systemen zijn ontwikkeld voor het aanbrengen van een zelfdragende houten draagstructuur na montage van 3S isolatiefolie conform de verwerkingsvoorschriften van 3S isolatiefolie.

Het bevestigen van de houten draagstructuur geschiedt in twee stappen:

 1. Aanbrengen van een basisbevestiging met horizontale (solitair) geplaatste schroeven waardoor de gevel snel kan worden uitgelijnd. Doordat de houten draagstructuur niet in contact staat met de 3S isolatiefolie of ondergrond, ontstaat een optimale gevelventilatie.
 2. Bij plaatsen van de schuine schroeven. De solitaire en schuin geplaatste schroeven vormen vakwerken waaraan de constructie haar eindstabiliteit en sterkte ontleent.

De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn uitsluitend bedoeld als handleiding voor architecten, ingenieurs en aannemers en zijn niet bindend. 3S isolatiefolie behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving de informatie te wijzigen of aan te passen. Deze informatie is uitsluitend gebaseerd op de voorgeschreven producten en plaatsingsvoorschriften. Aanvullende informatie en advies kan op aanvraag aan u door onze adviseurs worden verstrekt.

TOEPASSINGEN