3S ISOLATIEFOLIE: Dakisolatie

3s-isolatiefolie
 1. Warm dak constructie

AAN DE BUITENKANT VAN HET DAK

Er zijn 2 systemen om uw dak optimaal te isoleren. 3S isolatiefolie  kan zowel onder als boven op het dak worden toegepast in renovatie of nieuwbouwprojecten.  Het aanbrengen van 3S isolatiefolie kan rechtstreeks op het dakbeschot of op een dubbele tengelstructuur.

Om te beginnen maakt u een goede opname van de benodigde aantal vierkante meters  3S isolatiefolie. U telt het aantal vierkante meters van het dakoppervlak bij elkaar op. Neem een overmarge van 5% in acht in verband met snij- en montageverlies”

 • Rechtstreeks op het dakbeschot

 • Op een dubbele tengelstructuur

Benodigde materialen en gereedschappen

 • 3S isolatiefolie
 • afdichttape Tremco Illbruck type ME 301
 • montage- en bevestigingsmaterialen
 • snij- en boorgereedschap
 • kit of pur

Denk ook aan de werkvolgorde en een leg- en/of montageplan.

Richtlijnen voor het verwerken

De 3S isolatiefolie banen moeten goed en strak tegen elkaar liggen en onderling geplakt worden met Tremco Illbruck Tape type ME 301.

Wanneer het product op maat gesneden wordt rond openingen of doorvoeren, moeten aansluitopeningen en kieren worden dichtgeplakt met bovengenoemde tape, zodat er geen koudebrug of ongewenste ventilatie ontstaat.

De toplaag van 3S isolatiefolie is dampdicht en er is dus geen aparte dampscherm nodig. 3S isolatiefolie® is het meest effectief met aan beide kanten een luchtspouw van minimaal 20 mm ter plaatse van de knellat. Hierdoor ontstaat overal een luchtspouw. ( Zie ISSO certificaat )

Aanbrengen van de 3S isolatiefolie

IN DE PRAKTIJK

Bij het aanbrengen rechtstreeks op het dakbeschot gaat u als volgt te werk:

 • Controleer het bestaande dakbeschot op beschadiging en eventueel aanwezige vocht en repareer daar waar nodig.
 • Breng de banen 3S isolatiefolie een voor een aan, dit kan zowel horizontaal als verticaal.
 • Bij horizontale verwerking begint u met een baan 3S isolatiefolie onder aan de goot en bevestigt deze door te nieten of te knellen op het dakbeschot.
 • Breng daarna de tweede baan 3S isolatiefolie aan en plak deze aan de eerste baan zorgvuldig af met luchtdichte tape.
 • Begin hierna met het bevestigen van de tengel, gebruik bij voorkeur korte tengels van ongeveer een meter.
 • Dit zorgt er voor dat de volgende baan 3S isolatiefolie makkelijker weer aan elkaar te plakken is.
 • Bevestig deze tengels bij voorkeur met 3S stelschroeven (apart te bestellen).
 • Hierna kunnen de panlatten gemonteerd worden op de tengels.

Zorg er voor dat aan alle zijden van het dakbeschot de 3S isolatiefolie luchtdicht afgeplakt of geklemd zijn.

Eventuele overstekken in het dak dienen niet mee geïsoleerd te worden, zorg er voor dat de  3S isolatiefolie op het binnen spouwblad afgedicht wordt zodat er geen luchtcirculatie vanuit de spouw kan ontstaan . Als het dakvlak volledig geïsoleerd is, kunnen de pannen  worden gelegd en heeft u een uitstekend luchtdicht geïsoleerd dak.

Bij het aanbrengen met een dubbele luchtspouw gaat u als volgt te werk:

Bij het aanbrengen met een dubbele luchtspouw wordt de 3S isolatiefolie op de bestaande tengels bevestigd. Controleer het bestaande dakbeschot op beschadiging en eventueel aanwezige vocht en repareer daar waar nodig. Breng de banen 3S isolatiefolie een voor een aan, dit kan zowel horizontaal als verticaal. Bij horizontale verwerking begint u met een baan 3S isolatiefolie onder aan de goot en bevestigd deze door te nieten of te knellen op het dakbeschot.

Breng daarna de tweede baan 3S isolatiefolie aan en plak deze aan de eerste baan zorgvuldig af met luchtdichte tape. Begin hierna met het bevestigen van de tengel, gebruik bij voorkeur korte tengels van ongeveer een meter. Dit zorgt er voor dat de volgende baan 3S isolatiefolie makkelijker weer aan elkaar te plakken is. Bevestig deze tengels bij voorkeur met 3S stelschroeven (apart te bestellen).

 1. Koud dak constructie

AAN DE BINNENKANT VAN HET DAK

Het aanbrengen van 3S isolatiefolie kan op of tussen de gordingen aan de binnenzijde van de dakconstructie. Dit kan op twee manieren gemonteerd worden.

 • na-isolatie tussen de gordingen

Maak de banen op maat en plak de banen rondom volledig dicht en aan elkaar met Tremco Illbruck Tape ME 301. Monteer de  3S isolatiefolie door deze te nieten of met een lat vast te schroeven aan de binnenzijde van de gording. Span de folie naar de onderste gording en schroef deze op dezelfde manier vast. Zorg ook hier voor een luchtdichte aansluiting aan alle zijden, dus ook aan de woning scheidende wanden. Nu kan over de aangebrachte latten weer een regelwerk worden aangebracht met daar over heen de afwerking.

 • Na isolatie op de gordingen

Maak de  3S isolatiefolie banen op maat en tape deze weer rondom luchtdicht af. Monteer de 3S isolatiefolie met een lat op de gording en span deze dan door naar de volgende gording. Monteer zo baan voor baan tot dat de hele kap is ingepakt. Plak de banen onderling aan elkaar met de Tremco Illbruck Tape ME 301 en zorg voor een luchtdichte aansluiting aan alle zijden. Dus ook aan de woning scheidende wanden. Over de latten kan een regelwerk gemonteerd worden ten behoeve van een afwerking.